Wednesday, February 13, 2013

IBU SEGALA DOA.Ayat al.Quran ini dianggap ibu segala doa - terdapat tiga perkara yang amat penting di dalam doa ini,
iaitu ( hasanah di dunia, hasanah di akhirat dan permintaan supaya dijauhkan dari azab api neraka ).
Hasanah di dunia dan hasanah ( kebaikan dan kebajikan ) di akhirat itu sangat banyak kalau hendak dihuraikan, ianya mencakup segala hasanahnya sehingga tidak mampu disebutkan di sini.
 

Azab api neraka, setiap kali kita mengingatkannya kita akan rasa gerun dan takut, lantas kita berharap dan berdoa agar terlepas dari azab siksaan tersebut.
 

Ketika kita berdoa biasanya kita merayu kepada Allah dengan mencerakinkan satu persatu, meminta berbagai hasanah dan minta dijauhkan segala keburukan dengan disebut satu persatu kemudian ditamatkan dengan menyebut doa ini kerana semua yang diminta itu berada di dalam prasa kata @ ayat ini.
 

Kalau doa ini dibaca di awal atau di tengah kelihatan tidak sesuai kerana ianya telah terangkum semua aspek  dan bercampur aduk dengan cerakin sebelum dan selepas. Paling baik dibacanya di akhir doa.

Sekian...Wallahu aklam.
 

No comments: