Thursday, November 25, 2010

Tandas Awam dan sikap masyarakat.

Salam semua.

Tandas awam dan tandas khas.

Say
a terpanggil pada pagi ini untuk menulis tajuk tertera kerana selum ini telah terbaca berita di salah satu akhbar tempatan mengenai tahap kebersihan tandas awam yang dikatakan tidak memuaskan, kalau tidak dibuat kajian pun rasanya kita sendiri pun dapat menilainya.Saya bersetuju dengan penilaian tersebut kerana itulah juga yang tersirat di dalam hati sejak sekian lama.

Tandas awam, merujuk kepada tandas yang digunakan di tempat-tempat awam se
perti di pasar, R&R Lebuh Raya,masjid, surau , sekolah , IPT dan lain-lain. selain daripada itu terdapat tandas khas yang digunakan di rumah, di hotel yang dimiliki oleh individu atau syarikat tertentu atau sebagainya.

Tanggungjawab penjagaan kebersihan tandas awam lazimnya tertanggung di atas bahu pengguna setiap kali mereka menggunakannya, disamping terserah kepada penjagaan khas pada ketika tertentu. Manakala tandas khas tanggungjawab menjaga kebersihannya adalah terpulang kepada ahli keluarga masing-masing.

Pendidikan secara sepadu.
Pembentukan sikap terhadap mengutamakan kebersihan dan lain-lain tanggungjawab kepentingan awam bermula di rumah, kanak-kanak perlu dilatih dengan secukupnya di rumah dalam hal menjaga kebersihan ini, manakala masyarakat pula hendaklah menunjukkan teladan yang baik kerana pendidikan yang berjaya semestinya melibatkan semua pihak dan prosesnya berjalan secara sepadu. Dengan cara ini barulah berjaya membentuk sikap kanak-kanak, kalau tidak "bapa borek anak rintik" akan menjadi kenyataan.

Masyarakat hendaklah akui bahawa merekalah acuan yang menghasilkan masyarakat berikutnya, kuih terhasil mengikut acuannya, huduh acuannya maka huduhlah kuihnya.adalah silap kalau kita mengharapkan kuih lebih cantik rupa parasnya daripada acuan melainkan acuan telah dibuat pindaan.

Bagi masyarakat Melayu yang rata-rata memeluk Islam sepatutnya masalah seperti ini telah lama selesai , disebabkan mereka kurang mengamalkan cara hidup Islam yang mengutamakan kebersihan dan kesucian, maka masalah yang berkaitan dengan kebersihan ini masih belum dapat diselesaikan seperti lain-lain masalah juga.

Pembentukan sikap.
Pembentukan sikap yang baik bukan sahaja dalam bidang kebersihan semata-mata, banyak lagi bidang yang perlu dididik dan diajar.Bercakap benar juga tidak kurang mustahaknya, semua pihak hendaklah bercakap benar, jika di rumah dan di sekolah dididik bercakap benar dan jujur tetapi persekitarannya tidak berlaku demikian, maka pengajaran dan didikan guru di sekolah tidak akan berjaya dan menjadi sia-sia sahaja. Masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang sesuai dengan pendidikan, semua pihak perlu peka dalam bidang pembentukan sikap ini, Masyarakat tidak patut menunggu perkara itu akan berlaku dengan sendirinya atau orang lain yang akan melaksankannya atau menganggap penbentukan sikap itu adalah tanggungjawan orang lain.

Merasai perasaan orang lain.
TV, radio, akhbar, buku dan apa sahaja media perlu bercakap benar dan menyebarkan cerita benar, kalau enggan berbuat demikian dan tidak pedulikan kesusahan orang lain. Maka pengguna tandas awam juga akan bersikap demikian dan masyarakat tidak berhak untuk merungut atas sikap tersebut kerana itulah budaya yang masyarakat kehendaki melainkan sebahagian kecil sahaja yang terus jujur dan bercakap benar serta mengamalkan kebersihan dan peka dengan perasaan orang lain.

Ramai merungut apabila tandas awam berkeadaan kotor sepanjang masa , perkara ini berlaku dikatakan kerana sikap masyarakat kita tidak pedulikan kebersihan, sebenarnya banyak perkara lagi yang kotor dan sedang berterbangan di udara dan di alam maya.Definisi kebersihan sebenarnya sangat luas.

Kebersihan rohani dan jasmani.
Secara amnya kita memerlukan kebersihan rohani dan jasmani . Kebersihan rohani dan jasmani ini banyak pula pecahannya, kekotoran jasmani akan mewujudkan persekitaran yang tidak baik dan tidak disenangi, kekotoran jasmani sebenarnya terhasil daripada kekotoran rohani atau kekotoran jiwa. di mana ianya juga akan menghasilkan emosi yang tidak harmoni dan kacau bilau.

Selagi tidak wujud sikap yang betul dan baik, selagi itulah akan wujud suasana tidak selesa di dalam masyarakat.Tindakan mewujudkan sikap yang baik juga memerlukan tindakan yang sepadu dan menyeluruh.

"Kalau hendak bersihkan kekotoran di atas permukaan meja ianya memerlukan air dan tualanya juga bersih"

Sekian...wallahu aklam.

No comments: