Monday, February 8, 2010

Ayat-ayat suci Al.Quran yang lazim dibaca (Bacaan dan terjemahannya) -2

Salam semua.

Bersama ini dipaparkan ayat-ayat suci al.Quran yang lazim dibaca , kebanyakan muslim dan muslimah menghafaznya.

Paparan ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada kita untuk mengetahui terjemahannya dan mempelajari bacaannya supaya
bacaan kita menepati hukum tajwid dan makhraj hurufnya dengan itu kita akan dapat mencapai bacaan yang lebih baik dan fasih.

Apapun langkah ini hanya sambilan sahaja. Langkah yang sebenar untuk memperbaiki bacaan mestilah berguru iaitu menggunakan kaedah talaqqi, musyafahah dan tasmi'a ( membaca,melihat bibir dan mendengar ), tegasnya pengajaran dan pembelajaran perlulah dijalankan secara individu iaitu murid berdepan dengan guru.

( bersambung pada entri akan datang )

___________________________________


BismillahirRahmanirRahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

104. Al-Humazah

[1]
Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
[2]
Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;
[3]
Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
[4]
Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam “Al-Hutamah”.
[5]
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia “Al-Hutamah” itu?
[6]
(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -
[7]
Yang naik menjulang ke hati;
[8]
Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.
[9]
(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

Tags: ,

________________

BismillahirRahmanirRahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

105. Al-Fiil

[1]
Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera (yang dipimpin oleh pembawa) Gajah, (yang hendak meruntuhkan Kaabah)?
[2]
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka?
[3]
Dan Ia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung berpasuk-pasukan, -
[4]
Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras, -
[5]
Lalu Ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat.

Tags: ,

__________________


BismillahirRahmanirRahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

106. Quraish

[1]
Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)
[2]
(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),
[3]
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,
[4]
Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Tags: ,

____________________

BismillahirRahmanirRahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

107. Al-Ma’un

[1]
Tahukah engkau akan orang yang mendustakan ugama (meliputi hari pembalasan)?
[2]
Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim,
[3]
Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.
[4]
(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan ugama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang -
[5]
(laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya;
[6]
(Juga bagi) orang-orang yang berkeadaan riak (bangga diri dalam ibadat dan bawaannya),
[7]
Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).

Tags: ,

_____________________


BismillahirRahmanirRahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani

108. Al-Kauthar

[1]
Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat).
[2]
Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban (sebagai bersyukur).
[3]
Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, Dia lah yang terputus (dari mendapat sebarang perkara yang diingininya).

Tags: ,

_______________________

Sekian.Wallahu aklam.

No comments: