Wednesday, November 5, 2008

CONTOH: KERTAS KERJA KURSUS PENINGKATAN SYAHSIAH PELAJAR ISLAM .Gambar hiasan


Salam semua

Sekolah Menengah Kebangsaan......................
......................................................................................
...........................................................................
Kursus Peningkatan Sahsiah Pelajar Islam Tingkatan Tiga 2009.

Tarikh:
.............................. 1430h
...............................2009m
 
Masa :
Jam 7.30 pagi - 6.30 petang.


Tempat:
Dewan SMK..........................
 

Rasional.
Pelajar Tingkatan 3 adalah pelajar yang berada di penghujung kaedah peperiksaan secara objektif, kebiasaan ini perlu dialih atau dibiasakan dengan penulisan secara subjektif kerana pada tahun akan datang mereka akan ke Tingkatan 4, di mana corak peperiksaan akan berubah. Keadaan ini menuntut mereka menguasai ilmu secara yang lebih mendalam lagi. Untuk membantu pencapaian tujuan tersebut maka kursus ini diadakan dan dirancangkan begitu rupa bagi mendedahkan beberapa kaedah pembelajaran yang berkesan kepada mereka.

Kursus ini akan mengutamakan “Pusatan Pelajar”, selain daripada ceramah, pelajar akan terlibat dalam aktiviti taaruf, bengkel dan sidang pleno (Sesi Pembentangan ) serta penilaian.

Aktiviti taaruf, bengkel dan sidang pleno merupakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang seratus peratus melibatkan pelajar ( peserta ) atau disebutkan sebagai " Pusatan Pelajar " . Kaedah ini dipercayai mampu menjana dan menghasilkan pelajar yang berfikiran positif, kreatif, kritis dan proaktif.
 

Objektif.
Setelah berakhirnya kursus ini, diharapkan para peserta dapat:
(1) Mengenal diri sendiri dan kawan-kawan.
(2) Memanfaatkan persahabatan untuk menambahkan ilmu pengetahuan.
(3) Memahami dan mampu mengendalikan perbincangan secara yang betul.
(4) Mewujudkan kumpulan mentalaah.
(5) meyakinkan diri sendiri, khususnya apabila bercakap di hadapan khalayak.
(6) Menggunakan cara belajar yang berkesan.
(7) Mengekalkan fokus dan matlamat masing-masing.
(8) Bekerja dalam satu pasukan.
 
__________________________________ 

Penasihat:
(1) Pengetua.
(2) Pengerusi PIBG.
(3) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
(4) Kaunselor.


JAWATANKUASA KURSUS.
(1) Pengerusi : ..............................
(2) Naib Pengerusi: ..............................
(3) Setiausaha : ..............................
(4) Bendahari : ..............................


Ahli Jawatankuasa: 
(1).............................
(2).............................
(3).............................
(4).............................
(5).............................
(6).............................
(7).............................

_______________
_______________
Anggaran Perbelanjaan:
( Anggaran perbelanjaan untuk 100 peserta sahaja )

(1) Makanan tengahari (sekali) RM06.00 x 110 peserta = RM660.00
(2) Minuman petang (sekali) RM03.00 x 110 peserta = RM330.00
(3) Peralatan kursus,( kertas mahjung,
"Marker pen", kertas kad manila, kertas pendua dll) = RM050.00
________________
Jumlah = RM1040.0
================

_______________________________________________

Sumber Kewangan:
(1) Sekolah.
(2) Persatuan Ibubapa Dan Guru.
(3) Waris / Peserta.
(4) Derma Individu.
________________________________________________

Penggemblingan tenaga
(1) Guru-guru Pendidikan Islam.
(2) Guru-guru Kaunseling.
(3) Pelajar cemerlang Ting: 5/6.

_______________________________________________
 

Program.
Pendaftaran/Taklimat. 7.30 pagi - 8.00 pagi.

Ceramah (1) 8.00 pagi - 9.00 pagi.
( Akhlak dan Kewajipan Pelajar Islam )

Ceramah (2) 9.00 pagi - 10.00 pagi.
( Kaedah Belajar Berkesan )

Rehat/Kudapan. 10.00 pagi - 10.15 pagi.

Taaruf. 10.15 pagi - 11.15 pagi.
( Ahli Kumpulan )

Bengkel (1). 11.15 pagi - 12.15 t. hari.
( Menyelesaikan Tugasan )

Bengkel (2). 12.15 t. hari - 1. 15 petang.
( Menyelesaikan Tugasan )

Jamuan/solat. 1.15 petang - 2.15 petang.

Persediaan Sidang pleno. 2.15 petang - 4.00 petang.
( Raptai Pembentangan - Latihan Dalam Kumpulan )

Kudapan/solat. 4.00 petang - 4.20 petang.

Sidang Pleno (Pembentangan). 4.20 petang - 6.00 petang.
( Setiap Kumpulan membuat pembentangan )

Penilaian kursus (peserta). 6.00 petang - 6.20 petang.
( Wakil kumpulan memberi penilaian )

Penilaian Kursus (penganjur). 6.20 petang - 6.30 petang.

Peserta dijangka bersurai. Jam 6.30 petang.

_________________________________________
 

Senarai Nama Fasilitator ( Pembimbing Rakan Sebaya );

1...............................................................
2...............................................................
3..............................................................
4...............................................................
5..............................................................
6..............................................................
7..............................................................
8.............................................................
9.............................................................
10............................................................
 
Senarai nama peserta:

Kumpulan 1.

1. Harun bin Saad, 3A
2. Salman bin Ahmad, 3B
3...................................................
4..................................................
5...................................................
6.................................................
7.................................................
8.................................................
9...................................................
10..................................................
 

Kumpulan 2.

1.Salmah bt Kasim. 3B
2.Roqiyah bt Zaki. 3C
3.......................................................
4.........................................................
5.......................................................
6.......................................................
7.......................................................
8......................................................
9......................................................
10....................................................
 

Kumpulan 3.

1.....................................................
2....................................................
3.....................................................
4....................................................
5....................................................
6....................................................
7....................................................
8...................................................
9...................................................
10.................................................


sehingga


Kumpulan 10.
__________________________________________
 

Tajuk-tajuk perbengkelan;

Tajuk-tajuk perbincangan hendaklah disediakan bersama panduan dan penjelasan yang lengkap sesuai dengan kebolehan pelajar. Sekurang-kurangnya dua tugasan ringkas perlu disediakan untuk setiap kumpulan, dua kumpulan yang berasingan boleh diberi tugasan yang sama untuk perbincangan. Lebih banyak unit tugasan disediakan adalah lebih baik, iaitu satu unit mengandungi dua tugasan ringkas. Satu unit untuk satu kumpulan. Seelok-eloknya hanya di antara 10 - 12 peserta di dalam satu kumpulan . Penganjur hendaklah sentiasa mengingatkan tentang ketepatan masa. Masa yang diperuntukan mestilah dimanfaatkan dengan tepat. Jika masa tidak dipatuhi objektif kursus tidak akan tercapai.

_____________________________________________
 
Kumpulan 1/6.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.

Ketentaraman dan keselesaan semasa belajar boleh membantu meningkatkan penerimaan dan kefahaman terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru.

(a) Apakah masalah-masalah yang mengganggu ahli kumpulan anda semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas ?.

Berikut adalah senarai masalah- masalah tersebut;

1.....................................................................................................


2.....................................................................................................


3.......................................................................................................


4........................................................................................................


5........................................................................................................


6......... dan seterusnya.

( Tulis atau catatkan di dalam kertas pendua dahulu, Kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila sama ada menggunakan peta minda atau sebagainya)(b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?.

Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran;

1........................................................................................................


2.......................................................................................................

3.........................................................................................................


4........................................................................................................


5..........................................................................................................


6....................... dan seterusnya, jika ada.


( Senaraikan seberapa banyak yang anda fikirkan sesuai dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila untuk digunakan semasa pembentangan atau sidang pleno)______________________________________________
 
Kumpulan 2/7.

Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik. lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda.

Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran,

(a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan anda ?.

Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang telah kami lakukan;

1.............................................................................................................


2..............................................................................................................


3...............................................................................................................


4..............................................................................................................


5..............................................................................................................

6......................... dan seterusnya. jika ada.

( Tulis atau catatkan jawapan tersebut ke dalam kertas pendua dahulu, kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila )

(b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?.

Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut;

1...................................................................................................


2......................................................................................................


3.....................................................................................................


4.........................................................................................................


5..........................................................................................................

6......................................... dan seterusnya, jika ada.

( Pindahkan hasil perbincangan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila untuk digunakan semasa pembentangan nanti )

_______________________________________

 Kumpulan 3/8.

Ahli kumpulan anda ditugaskan untuk membincangkan tajuk-tajuk yang tersebut di bawah ini dan memberi pembentangan di sidang pleno di akhir kursus nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menandingi kumpulan yang lain.

(a) Apakah nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh ahli kumpulan anda di kawasan sekolah ?.

Nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam yang kami amalkan di kawasan sekolah;
1.........................................................................................................

2.........................................................................................................


3............................................................................................................

4.............................................................................................................


5............................................................................................................

6..................... dan seterusnya, jika ada.

( Pindahkan hasil perbincangan ke kertas mahjung atau kad manila )


(b) Apakah nilai-nilai Islam yang ahli kumpulan anda hayati di dalam kawasan sekolah ?

Senarai nilai-nilai Islam yang kami hayati di dalam kawasan sekolah adalah seperti berikut;

1..........................................................................................................


2..........................................................................................................


3..........................................................................................................


4..........................................................................................................

5.........................................................................................................


6............................ dan seterusnya, jika ada.

( Catatkan dahulu hasil perbincangan itu di dalam kertas pendua, kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila untuk digunakan semasa pembentangan di sidang pleno akhir kursus nanti )

_________________________________________________________


Kumpulan 4/9.


Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dan menyelesaikan dua masalah yang disediakan di bawah ini. Gunakan kepakaran yang ada di dalam kumpulan anda untuk menyelesaikan masalah tersebut dan penghasilannya akan dibentangkan oleh kumpulan anda sendiri di dalam sidang pleno pada akhir kursus nanti.
Lantik seorang pengerusi dan seorang setiausaha ( pencatat ) untuk melancarkan tugasan anda.

Untuk memberi sesuatu sesi pembelajaran itu berkesan, para pelajar perlulah menggunakan kaedah yang tertentu semasa mereka mengulangkaji pelajaran seperti cara mengambil nota atau membaca dan mengingat serta menulis kembali apa yang masih ada di dalam ingatan dan seumpamanya.

(a) Bagaimanakah cara ahli kumpulan anda menggulangkaji pelajaran sebelum menghadiri kursus ini ?

Cara ahli kumpulan kami mengulangkaji pelajaran sebelum menghadiri ceramah "Cara belajar berkesan" di antaranya;

1....................................................................................................


2......................................................................................................


3......................................................................................................


4......................................................................................................


5......................................................................................................


6.................................... dan seterusnya, jika ada.

( Tuliskan di dalam kertas pendua terlebih dahulu, kemudian pindah rumusan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila )


(b) Setelah kumpulan anda menghadiri ceramah "Cara belajar berkesan". Bagaimanakah pula cara ahli kumpulan anda mengulangkaji pelajaran ?.

Selepas ini ahli kumpulan kami akan menggunakan "Cara bejar berkesan" di dalam pembejaran dan semasa mengulangkaji, di antaranya:

1................................................................................................................


2................................................................................................................


3................................................................................................................


4..................................................................................................................


5.................................................................................................................


6............................. dan seterusnya, jika ada.

( Tulis atau catatkan terlebih dahulu hasil perbincangan itu di dalam kertas pendua, kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila seperti di atas)
                                                                    
Kumpulan 5/10.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk yang disediakan di bawah ini. Gunakan kebolehan dan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan hasil yang maksimam dan penghasilannya akan dibentangkan sendiri oleh ahli kumpulan anda di sidang pleno nanti. ( semak program). Untuk memudahkan perbincangan lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat.

Sikap dan tingkahlaku sangat penting di dalam kehidupan kita khasnya para pelajar, Jika seseorang pelajar itu mengamalkan sikap atau sifat yang positif (mahmudah) di dalam kehidupannya, maka pelajar tersebut mempunyai harapan yang tinggi untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, manakala mereka yang menghayati sikap yang negatif (mazmumah) akan menerima padah kekecewaan.

(a) Apakah sifat-sifat negatif (mazmumah) yang diamalkan oleh ahli kumpulan anda ?.

Senarai sifat-sifat negatif (mazmumah) yang diamalkan oleh ahli kumpulan kami, adalah seperti berikut;

1............................................................................................................


2............................................................................................................

3.............................................................................................................


4.............................................................................................................


5.............................................................................................................


6.................................. dan seterusnya, jika ada.

( Catatkan dahulu rumusan perbincangan itu di dalam kertas pendua, kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila supaya senang digunakan di dalam pembentangan nanti)


(b) Bagaimanakah ahli kumpulan anda mengatasi sifat-sifat buruk yang pernah diamalkan itu ?.

Ahli kumpulan kami mencadangkan beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, di antaranya;

1...................................................................................................................


2.....................................................................................................................

.
3....................................................................................................................


4....................................................................................................................


5....................................................................................................................


6................................ dan seterusnya, jika ada.

( Catatkan dahulu di dalam kertas pendua, kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila seperti di atas )


______________________________________________
Disediakan oleh;
Panitia Pendidikan Islam.
Sek.Men.Keb. ...................

( tamat )
.                                                                                                         .

                                                                                                           
Peringatan kepada penganjur:
(1) Tindakan sebelum kursus,
-Mengadakan mesyuarat / taklimat jawatankuasa.
- Membuat agihan tugas jawatankuasa.
-Menyediakan fasilitator dengan mengadakan kursus ringkas.
- Menentukan dewan ceramah dan bilik-bilik bengkel.
-Menentukan penceramah. ( Dalaman/Jemputan)
- Menyediakan peralatan yang akan digunakan.
- Mengingat dan Memastikan jadual makan dipatuhi oleh pembekal makanan.
-Menentukan/memilih peserta kursus/sediakan senarai nama lengkap.
-Memberi taklimat kepada peserta/ tarikh, masa, keperluan yang perlu dibawa.
-Cetak kertas kerja sejumlah yang sesuai.
-Cetak tugasan (soalan) dan diberikan kepada ahli kumpulan yang berkenaan.
-Sediakan senarai kumpulan ( jika perlu).
-Memastikan/memaklumkan kepada penceramah supaya menyentuh persoalan yang hendak dibincangkan oleh peserta.
-Mengingatkan peserta supaya membuat catatan semasa mendengar ceramah.


(2) Tindakan semasa kursus.
-Menguruskan pendaftaran.
-Memberi taklimat disiplin.
-Memberi taklimat kursus, ( merujuk kepada kertas kerja kursus )
-Mamastikan jadual dipatuhi oleh semua pihak.
-Memastikan bilik perbincangan sesuai dan selesa.
-Memastikan para peserta berbincang mengikut prosedur yang telah ditentukan.
-Memastikan aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK) melibatkan setiap peserta.
-Memastikan taklimat program dihalusi supaya peserta memahami tugasan mereka pada setiap -aktiviti yang dicatatkan di dalam program.
-Memastikan fasilitator mencukupi, seorang bagi satu kumpulan.
(3)

 Peringatan umum.
-Kertas kerja atau modul kursus yang dipaparkan di atas hanyalah sebagai contoh semata-mata. Mereka yang belum berpengalaman boleh memanfaatkan dengan mengubahsuaikan mengikut kehendak mereka.

-Kursus ringkas seperti ini lebih sesuai diadakan di sekolah-sekolah kerana boleh dilaksanakan dengan melibatkan ramai pelajar iaitu dengan cara memperbanyakkan kekerapan penganjuran. Perbelanjaan makanan dan minuman tidak menjadi kesalahan dibiayai sendiri oleh pelajar dan penganjur hendaklah mengambil inisiatif menguruskannya.

-Kursus yang diadakan dalam tempoh yang panjang seperti dalam tempoh 2 atau 3 hari akan menggunakan dana yang banyak dan biasanya mampu dilaksanakan setahun hanya satu kursus sahaja, penglibatannya sangat terhad. Pelaksanaan ini tidak adil bagi pelajar yang tidak terpilih.
Kursus diadakan bukan untuk gah atau masyhurkan sesuatu sekolah atau jabatan . Pendidik tidak patut hilang fokus kerana matlamat guru ialah mendidik pelajar seramai yang mampu. Bukan membuat sesuatu bertujuan hendak mempamerkan kerja atau tugas kita. Kerja atau tugas yang kerap dilakukan akhirnya akan terserlah juga walaupun tidak diwar-warkan.

- Taaruf- Sesi ini sangat penting - Memang menjadi prinsip kursus ini kumpulan yang disenaraikan antara 10 - 12 orang itu bukan daripada kawan asal mereka atau kawan rapat mereka. Dengan itu satu sesi taaruf perlu diadakan sebelum sesi perbincangan diadakan, oleh itu sesi pengenalan diri ini akan memantapkan kumpulan masing-masing. Semasa taaruf dan perbengkelan peserta akan dibimbing oleh fasitator atau Pembimbing Rakan sebaya ( PRS ). Oleh itu satu kursus ringkas dan taklimat kursus perlu diadakan beberapa hari sebelum kursus motivasi ini dilangsungkan.

- Apakah perkara atau pengisian yang perlu disampaikan kepada PRS supaya perkara tersebut juga akan disampaikan kepada peserta nanti. sebenarnya PRS perlu mengetahui proses perjalanan taaruf dan mengetahui objektif perbengkelan.

- Taaruf - Kumpulan ( PRS ) di antara 10 - 13 orang - Kursus PRS penganjur sendiri akan menjadi Fasilitator- Proses taaruf dijalankan secara bergilir-gilir di mana mereka akan duduk dalam satu lengkongan berbentuk "U" dan Fasilitator mengadap ke arah mereka. Proses pengenalan ini dimulak terlebih dahulu oleh fasilitator dan seterusnya peserta sebelah kanan mengambil giliran. Setiap orang yang mengambil giliran menceritakan hal diri dan keluarga mereka sejak zaman kanak-kanak sehinggalah sekarang, iaitu tentang kebaikan, kegembiraan dan kesusahan, setelah selesai bercerita kawan-kawan bolehlah bertanya beberapa soalan. ( Mereka dilarang mendedahkan perkara-perkara yang mengaibkan dan perkara yang dilarang oleh islam ). Proses taaruf seperti inilah juga yang akan dilaksanakan oleh PRS pada hari kursus nanti.

- Taklimat kursus kemudiannya diberikan kepada fasilitator ( PRS ), Kertas kerja kursus hendaklah dibekalkan kepada mereka secukupnya. Penjelasan akan diberikan berdasarkan apa yang tercatat di dalam buku program tersebut.

- Kertas Kerja ini juga susuai digunakan untuk Kursus Kepimpinan Pengawas dengan syarat membuat beberapa perubahan dan penyusuaian pada rasional, objektif dan tajuk-tajuk perbengkilan, tajuk-tajuk perbincangan tersebut hendaklah berkaitan dengan disiplin dan memantapkan ketokohan pengawas itu sendiri.Catatan:
Contoh Kertas Kerja ringkas ini disediakan untuk mereka yang memerlukannya, Saya rasa amat gembira kalau anda memanfaatkannya.

Sekian. Allah Maha Mengetahui. Wassalam.

2 comments:

Anonymous said...

blog yg agak tidak memberi pendedahan jelas.. tp memberi idea yg berkesan.

Leenoh said...

Salam.

Terima kasih kerana anda membaca dan memberi ulasan ringkas.